Etik

Jag kommer att försöka låta bli att påstå saker i den här bloggen utan att ge belägg och referenser – för enkelhetens skull i form av inbäddade hyperlänkar som den här. Jag kommer att vinnlägga mig att ha samma krav på källkritik, faktagranskning och korrekthet som jag haft som nyhets- och kulturreporter i diverse svenska riksmedia. Jag kommer att följa gängse publicitetsregler.

Jag tänker inte sparka nedåt eller hänga ut människor som inte förtjänar det. Skriver jag om mina närstående har de i förväg fått godkänna publiceringen. Jag tar fullt juridiskt ansvar för vad som står i bloggen.